Badania nieniszczące

Badania nieniszczące

Pomiary grubości

Pomiary grubości

Badania nieniszczące

NDT Service wykonuje badania nieniszczące dla jednostek pływających i obiektów oceanotechnicznych w zakresie:
  • badania ultradźwiękowe UT
  • badania magnetyczno-proszkowe MT
  • badania penetracyjne PT
  • badania wizualne VT
  • badania radiogaficzne RT
  • badania prądami wirowymi ET
  • badania twardości HT
  • badanie zawartości ferrytu
  • badanie składu chemicznego PMI
  • ultradźwiękowe pomiary grubości UTT
Badania wykonywane są przez osoby certyfikowane zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy EN ISO 9712, posiadające również doświadczenie w zakresie wykonywanych prac. Badania wykonujemy w trakcie budowy nowych jednostek, w trakcie remontu, a także trakcie eksploatacji jednostek. Powierzone nam zadania staramy się wykonywać sumiennie zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy danej jednostki. Prace wykonujemy używając certyfikowanego sprzętu czołowych producentów w zakresie badań NDT.